Plastic Europe – zrób z tego dobry użytek!

Ostatnie dziesięciolecia to czas dynamicznego wzrostu świadomości dotyczącej współczesnych zagrożeń ekologicznych, z jakimi Ziemia musi się mierzyć. Szczególnie coraz więcej mówi się o różnego rodzaju zanieczyszczeniach, np. wysoce negatywnym wpływie ścieków, smogu i wysypisk śmieci. Wśród nich niezwykle istotne znaczenie ma kwestia recyclingu odpadów z trudem ulegającym rozkładowi – np. popularnego dziś plastiku.

Wspomniane tworzywo sztuczne jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, jeśli chodzi np. o produkcję opakowań, nie mówiąc już o innych gałęziach przemysłu. Co więcej, wytwory z plastiku przeznaczone do wyrzucenia z powodzeniem można ponownie wykorzystać lub zutylizować i dostosować do nowych potrzeb. Zapewniają bowiem odporność na korozję i łatwość przetwórstwa. Z drugiej strony jednak, w przeciwieństwie do np. odpadów organicznych, rozkład zajmuje im bardzo dużo czasu, zaś nieumiejętne spalanie tego typu pozostałości prowadzi do emisji bardzo szkodliwych substancji.

Kontynuowane badania oraz ich wyniki, nieustający obieg informacji, edukacja od podstaw i ekologiczne „działania profilaktyczne” – to wszystko jest bardzo ważne dla świadomości współczesnych użytkowników tworzyw sztucznych, dla kreowania właściwych sposobów obchodzenia się z tego typu produktami. Niemniej, pozostaje to jedynie podstawą podstaw aktywności społecznej, lub, mówiąc inaczej – tylko wierzchołek góry lodowej. Wiedza poparta danymi statystycznymi nie wystarczy, podobnie jak globalne zmiany klimatyczne czy niekorzystne przekształcenia środowiskowe wymykają się wyobraźni zwykłego człowieka.

Sytuacja wymaga zdecydowanych kroków oraz działań – i właśnie ta idea zrodziła projekt o nazwie Plastic Europe, inicjatywę, która swe początki ma w Polsce, jednak jej celem jest ogólnoświatowy zasięg oddziaływania. Nasza kampania ma za zadanie wdrożyć wszelkie niezbędne czynności, które nie tylko wesprą przekaz informacji na temat zagrożeń niesionych przez plastikowe odpady, ale również pozwolą przełożyć uzyskaną wiedzę na praktykę, realnie i sukcesywnie likwidować problem. Chcemy, by jak najmniej tego rodzaju tworzyw sztucznych trafiało do śmieci i aby zamiast na wysypiska – trafiały do miejsc, gdzie ulegną recyclingowi. Działania te, choć podejmowane w trosce o bezpieczeństwo środowiska, będą miały dodatkowe zalety (niższe koszty wykonania i przetwórstwa). Przede wszystkim jednak, zależy nam, aby akcja w znacznym stopniu zwiększyła ekologiczną ochronę Ziemi.

Nie umniejszamy powagi innych zagrożeń dla natury. Zdajemy sobie jednak sprawę, że sprecyzowane, specjalistyczne i dobrze zorganizowane przedsięwzięcia są bardziej skuteczne. Dlatego właśnie Plastic Europe ma skupić uwagę ludzi z całego świata wokół jednego, konkretnego problemu, jakim jest utylizacja odpadów plastikowych. Mamy nadzieję, że idea zyska duże poparcie, znajdzie swe odzwierciedlenie w efektywności oraz korzystnie wpłynie na inne inicjatywy, poświęcone pozostałym zagrożeniom ekologicznym.

Partnerami akcji są

firmy:

media: